Ο πρώτος Πολιτικός Οργανισμός στον κόσμο, δημιουργήθηκε στην Ελλάδα.

Η Δημοκρατάι Ιδεών είναι μία νέα σύλληψη και ιδέα.
Ως Πολιτικός Οργανισμός, δεν έχει καμμία σχέση με πολιτικά κόμματα, ούτε είναι ή πρόκειται να γίνει ο ίδιος πολιτικό κόμμα.

Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι ένα από τα συστημικά προβλήματα για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, είναι ακριβώς αυτή η μονοπώληση της πολιτική ζωης, από τα πολιτικά κόμματα και τις πολιτικές τους μαριονέττες (νεολαίες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, μηχανισμούς, κτλ.)

Η Δημοκρατία Ιδεών, ως Πολιτικός Οργανισμός, θα λειτουργήσει ως μία εναλλακτική πολιτική οντότητα, απολύτως υπερκομματική, από τους πολίτες και για τους πολίτες, με σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την επιρροή της πολιτικής στη χώρα.

Advertisements